מחנה חווי"ה תשפ"ד 2024

הבקשה שלך הוגשה בהצלחה.

שימו לב:

– ועדת המלגות תתכנס בתאריך 20.6.24. תשובה תישלח במייל עד לתאריך 24.6.24.
– עד לקבלת התשובה אין להירשם למחנה.
– אם תאושר מלגה המחיר המעודכן יופיע במערכת ההרשמה ויהיה תקף על לתאריך 28.6.24.
– הבהרה: חישוב המחיר יבוצע לפי תעריף ההרשמה מוקדמת.

מחנה חוויה של נוער תלם, התנועה הרפורמית בישראל הוא מחנה קיץ קהילתי הדוגל בשילוב חברתי וחינוכי