תודה שחתמת על העצומה

יחד נאבק למען תחבורה ציבורית בשבת!

"איש ואשה באמונתם יחיו"

המרכז הרפורמי לדת ומדינה